Author: Michal Szymanderski

Old building
Вітрына
Michal Szymanderski

Sto lat po Rydze

W stulecie podpisania kończącego wojnę polsko-bolszewicką traktatu pokojowego w Rydze… Oświadczenie w 100. rocznicę podpisania Traktatu Ryskiego Ostatnie stulecie przesądziło o granicach Polski – stanu

Чытаць далей
Skip to content