Author: Michal Szymanderski

Old building
SHOW-WINDOW
Michal Szymanderski

Sto lat po Rydze

W stulecie podpisania kończącego wojnę polsko-bolszewicką traktatu pokojowego w Rydze… Oświadczenie w 100. rocznicę podpisania Traktatu Ryskiego Ostatnie stulecie przesądziło o granicach Polski – stanu

Czytaj więcej »
Skip to content