Międzynarodowe Archiwum Białoruskie

Międzynarodowe Archiwum Białoruskie (MAB) zajmie się głównie XX wiekiem na białoruskich ziemiach; gromadzić będzie dokumenty pisane, wspomnienia i dzienniki, unikatowe publikacje, fotografie, filmy, nagrywane relacje – głównie po białorusku, ale i w innych językach. W połowie czerwca w DSH odbyło się spotkanie organizatorów MAB z Białorusinami polskimi, gotowymi do współdziałania.

Uruchomienie MAB-u jest możliwe dzięki wsparciu MSZ, które przyznało nam 100 tys. zł na utworzenie tego niezależnego archiwum społecznego, które będzie pozyskiwać archiwalia od organizacji i osób, w tym emigracji białoruskiej. Pomagać będą współpracownicy z Polski, Litwy, Niemiec i Białorusi (w tym TV Biełsat). KARTA opracuje i zdigitalizuje archiwalia. Kopie cyfrowe będą w Archiwum KARTY, a oryginały w instytucji wskazanej przez NDAP.

W miesiącach sierpień-październik 2013 Międzynarodowe Archiwum Białoruskim wzbogaciło się o nowe archiwalia. Kolekcję unikatowych materiałów opisujących działalność opozycji białoruskiej (książki, ulotki, zdjęcia, plakaty itp.) przekazują zarówno pojedyncze osoby, jak i całe organizacje.

Wszystkie zeskanowane materiały można znaleźć na stronie www.dlibra.karta.org.pl.

Skip to content