Zaginieni na Wschodzie – spór o liczby

KARTA Postanowiła odpowiedzieć na ataki dotyczące szacowanej przez Indeks Represjonowanych liczby Polaków i obywateli polskich represjonowanych w ZSRR. Te ataki zainicjował Stanisław Rymaszewski, autor wydanej w 2006 roku broszury „W obronie zaginionych krzyży.” Sprawa toczy się dalej. Sybiracy trwają przy swej uchwale w sprawie 1,35 miliona deportowanych, gdy wszystkie badania potwierdzają: było ich 320 tysięcy. Nadal planowana jest debata zainteresowanych w sprawie konfliktowego miliona.

Skip to content