Działalność Akademii Wschód wspomagana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Wschodniego, natomiast Salon Polsko Ukraiński – to inicjatywa wspierana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Wschodniego.

Перейти к содержимому