Akademia Wschód działa przy Fundacji Domu Wschodniego, powołana przez Zarząd w celu realizacji zadań Fundacji opisanych w Statucie, szczególnie w § 4:

a) działanie na rzecz pokojowego ładu między narodami Europy Wschodniej poprzez stworzenie ośrodka dialogu historycznego i dokumentacji wspólnej przeszłości w zespole pałacowo-parkowym w Mordach k. Siedlec,

b) prowadzenie systemowego dialogu – historycznego i współczesnego – między skonfliktowanymi dawniej narodami wschodniej części Europy, mającego służyć zamykaniu rachunków z przeszłości,

c) ustanowienie przestrzeni otwartej dla wielu nacji, obejmującej zespoły narodowe i ponadnarodowe (biblioteki, archiwa, przestrzenie wystawowe),

d) ustanowienie ośrodka pracy twórczej, służącego osobom i instytucjom zajmującym się historią i współczesnością Europy Wschodniej.

Przy Akademii Wschód działa Rada Naukowa:
dr Anna Korzeniowska-Bihun (ukrainistka) – Sekretarz Naukowy Rady
prof. Hanna Wesołowska (teatrolożka)
dr Wiktor Ross (rusycysta)
prof. Leszek Zasztowt (historyk)
dr Eugeniusz Bilonożko (politolog)
dr Kazimierz Wóycicki (historyk, politolog) – Dyrektor Akademii Wschód

Skip to content