Deportowani w obwodzie archangielskim – kolejny tom „Indeksu Represjonowanych”

W roku 2003 zaczęła wychodzić w serii książkowej „Indeksu Represjonowanych” (jako tom XVI) 7-woluminowa całość Deportowani w obwodzie archangielskim – największy wspólny projekt dokumentacji imiennej KARTY i „Memoriału”. Objął 56 tysięcy osób deportowanych w latach 1940–41. Ich „papki” – dokumenty były w Archangielsku w lokalnym archiwum KGB, całkowicie niedostępnym dla badaczy z zewnątrz.

Aleksandr Gurjanow, członek „Memoriału”, współpracownik Ośrodka KARTA, przekonał jednak archiwistów (dawnych archiwistów z KGB), aby na podstawie dokumentów archiwalnych sami wypełnili naszą bazę komputerową informacjami biograficznymi.

Skip to content