Międzynarodowa konferencja naukowa „Gra o świat: w stronę nowej Jałty?”

Ośrodek KARTA objął patronat medialny nad międzynarodową konferencją naukową – organizowaną przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Konferencja pt. Gra o świat: w stronę nowej Jałty? nawiązuje do przypadającej w lutym 2015 roku 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie.

Miejsce tego spotkania – Krym – jest miejscem z dzisiejszej perspektywy o znaczeniu symbolicznym. Fakt ten powinien skłaniać do refleksji nad ewentualnością tworzenia się nowego porządku świata, który w skrócie można określić mianem „Jałty-bis”. Te siedemdziesiąt lat, które upłynęło od jałtańskiego spotkania Wielkiej Trójki, przynosi niezwykle bogaty materiał do analizy dla historyków dziejów najnowszych, politologów, socjologów i badaczy geopolityki. Ważnym elementem konferencji będzie obecność naukowców z Niemiec oraz Rosji, co da możliwość spojrzenia na problematykę „jałtańską” z polskiego, rosyjskiego i niemieckiego punktu widzenia.

Konferencja (7-8 grudnia 2015, Pałac Staszica, Sala Lustrzana, Warszawa) będzie składać się z trzech części, które poprzedzi wprowadzenie, a zwieńczy podsumowanie. W trakcie obrad zostanie wygłoszonych łącznie 9–12 referatów (wystąpienia maksymalnie po 20 min.), w każdej grupie jeden-dwa referaty wygłoszą referenci z Polski, Niemiec i Rosji. Po każdej z trzech przewidzianych części odbędzie się dyskusja z udziałem moderatora, referentów i głosów z sali.

Przewiduje się opublikowanie plonu naukowego konferencji.

Organizatorzy: Instytut Studiów Politycznych PAN Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität in Leipzig

Uczestnicy: pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, dziennikarze, studenci, osoby zainteresowane historią najnowszą i politologią.

Program:

Część I: Konferencja w Jałcie w lutym 1945 roku: współczesne interpretacje – spory – nieporozumienia
Moderator: Paweł Machcewicz
Referaty:

 1. Inessa Siergiejewna Jażborowskaja, „Blok socjalistyczny” i „socjalistyczne braterstwo” w bipolarnym świecie.
 2. Stefan Troebst, Jałta jako europejskie miejsce pamięci?
 3. Wojciech Roszkowski, Polskie spojrzenie na geopolityczne konsekwencje konferencji jałtańskiej.

Część II: Geopolityczne konsekwencje Jałty z perspektywy niemieckiej, rosyjskiej i polskiej
Moderator: Grzegorz Motyka
Referaty:

 1. Leonid Janowicz Gibianskij, Jałta i rola ZSRR w tworzeniu powojennego porządku świata: między rzeczywistością historyczną a interpretacjami rosyjskiej historiografii.
 2. Christoph Kleßmann, Zmiana historiograficznych ocen na temat Jałty w podzielonych Niemczech.
 3. Wojciech Materski, Jałta jako kluczowy etap finalizacji koncepcji ładu powojennego.

Część III: Czy nowy ład globalny? Przesłanki, fakty dokonane, prognozy
Moderator: Piotr Madajczyk
Referaty:

 1. Swietłana Pawłowna Glinkina, Kształtowanie się nowego porządku świata: od jednobiegunowego do wielobiegunowego świata.
 2. Wolfgang Eichwede, Utrata porządku. Stosunki międzynarodowe pod znakiem rosnących nacjonalizmów i nowych nacisków.
 3. Józef Fiszer, Nowy, pojałtański ład globalny: bipolarny czy multipolarny? Próba prognozy.
  Dyskusja
  Raport specjalny: Konferencja Jałtańska w massmediach za okres od lutego do listopada 2015. Nowa jakość czy stare frazesy?

Źródło.

Skip to content