Szkolenie dla działaczy z Białorusi

Pracowniczki KARTY Ewa Kołodziejska oraz Małgorzata Pankowska-Dowgiało przeprowadziły w Wilnie szkolenie z podstaw digitalizacji i opracowywania archiwaliów dla działaczy społeczno-politycznych z Białorusi. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy i wsparciu ze strony Domu Zjednoczonej Białorusi w Wilnie.

Cyt. za newsletter KARTY.

Skip to content