Wspólne miejsce dialogu narodów Europy Wschodniej

W lokalu na Placu Konstytucji 6 w Warszawie otwieramy WITRYNĘ, przez którą będzie można zobaczyć, czym ma być Dom Wschodni – miejsce wyzwalającego się Wschodu Europy.

Ma to być konkretne miejsce w Polsce, ale nade wszystko jest to idea, niezbędna do zrealizowania w bliskich latach, skutecznego dialogu historycznego i współczesnego narodów Europy Wschodniej, które rozdzieliła krwawa historia XX wieku, a podziały między nimi wzmocniła straszliwa rzeczywistość ostatnich lat i miesięcy.

Wojna skończyć się musi całkowitym zwycięstwem Ukrainy, a potem konieczne będzie budowanie Europy Wschodniej wolnej od jakichkolwiek pokus tyranii, honorującej demokrację, reguły państwa prawa i prawa człowieka – każdego człowieka.

Apel o wsparcie

Podczas podsumowania 40-lecia działań KARTY w dniu 10 października 2022 prof. Antoni Dudek wystąpił z apelem o wsparcie działalności Witryny Domu Wschodniego. Tym samym zainicjował zbiórkę społeczną, która prowadzona jest pod patronatem Fundacji Ośrodka KARTA. Celem zbiórki jest zebranie funduszy właśnie na wyposażenie i pierwszy rok działalności Witryny Domu Wschodniego. Zbiórka została założona na portalu zrzutka.pl pod adresem: zrzutka.pl/witryna.

Bardzo liczymy na Wasze wsparcie i dołożenie cegiełki do budowy naszego wspólnego miejsca.

Dialog

Chcemy prowadzić systemowy dialog – historyczny i współczesny – między skonfliktowanymi dawniej narodami wschodniej części Europy, mający służyć zamykaniu rachunków z przeszłości.

Historia

Chcemy ustanowić ośrodek pracy twórczej, służący osobom i instytucjom zajmującym się historią i współczesnością Europy Wschodniej.

Współpraca

Chcemy ustanowić przestrzeń otwartą dla wielu nacji, która obejmie zespoły narodowe i ponadnarodowe (biblioteki, archiwa, przestrzenie wystawowe).

Inicjatorzy projektu

Fundacja Domu Wschodniego działa na rzecz pokojowego ładu między narodami Europy Wschodniej poprzez stworzenie ośrodka dialogu historycznego i dokumentacji wspólnej przeszłości w zespole pałacowo-parkowym w Mordach k. Siedlec. Prowadzi systemowy dialog – historyczny i współczesny – między skonfliktowanymi dawniej narodami wschodniej części Europy, mający służyć zamykaniu rachunków z przeszłości. 

Fundacja Ośrodka KARTA odkrywa, chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki. Robi to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. Tak naprawia przyszłość. Prowadzimy działalność archiwalną, wydawniczą, wystawienniczą oraz edukacyjną. KARTA jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Polskiej Izby Książki, międzynarodowej sieci konkursów historycznych EUSTORY oraz Europejskiej Platformy Pamięć i Sumienie.

Aktualności

Skip to content