Społeczna mobilizacja przeciwko dyktatorom

Taki pogląd podzielają wszyscy, z którymi zaczynamy budować to miejsce – wspólnie Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Tatarzy Krymscy, Ormianie, Czeczeńcy… – przeciwnicy wojny i reżimów, którzy są zdolni dostrzec wyzwania, przed jakimi nasze  narody staną natychmiast po wojnie.

Pokój i prawo dla Europy Wschodniej

Gospodarzami planowanej aktywności i organizowanych wydarzeń będą (na partnerskich zasadach) te środowiska narodowe, w Polsce na stałe lub czasowo, które przyjmą wspólne zasady, wynikające z głównego celu, jakim jest prowadzenie do pokoju i wolności. Systemowy dialog – służy zamykaniu rachunków z przeszłości i tych nowo otwartych czy wzmocnionych przez wojnę – ma służyć powojennemu porozumieniu w Europie.

Zasadnicze rozmowy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

Już rozpoczęliśmy spotkania we wspólnej przestrzeni w „narodowych cyklach równoległych” – szanując wrażliwość, czasem nieufność czy brak gotowości do nawet symbolicznych gestów porozumiewania się. Ale są już i takie wspólne ukraińsko-rosyjskie wokół tematów najtrudniejszych – najboleśniejszej teraźniejszości.

Rozumiemy, że przed nami długa droga – ale trzeba zacząć…

Będzie tu biblioteka specjalistyczna w językach ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i innych wschodnioeuropejskich, takie też archiwum dokumentów istotnych dla zrozumienia przeszłości naszego regionu. Zasoby będą tworzone wspólnie – w miarę działań Witryny. Wszyscy ich uczestnicy skorzystają w przyszłości z otwartej na miejscu czytelni zbiorów fizycznych i cyfrowych. Zasoby będą tworzone wspólnie – w miarę działań Witryny. Wszyscy ich uczestnicy skorzystają w przyszłości z otwartej na miejscu czytelni zbiorów fizycznych i cyfrowych.

Ma to być placówka, która łączy generalną lekcję dla społeczeństwa z historii XX/XXI wieku – w kontekście procesu od zniewolenia geopolitycznego do bytu niepodległego, od zbiorowej podległości do samostanowienia, od systemu totalitarnego do demokracji – ze społeczną mobilizacją wobec trwającej wojny i represji na Wschodzie.

Potrzebujemy Waszej pomocy – poza wolą i determinacją, brakuje nam niemal wszystkiego: sprzętu koniecznego do organizacji spotkań wielojęzycznych (tłumaczenia symultaniczne), projektora do filmów (i możliwości zaciemniania lokalu o witrynowych oknach), klimatyzacji (jej brak odczuli uczestnicy inauguracyjnych spotkań), ruchomych regałów (koniecznych do zmieszczenia obszernych zbiorów), wyposażenia czytelni, w tym komputerów (możliwość korzystania z internetu i intranetu – dla dokumentów wrażliwych), sprzętu wystawienniczego, środków na prowadzenie lokalu i zatrudnienie Zespołu, który uczyni tę placówkę dostępną w 7 dni tygodnia, przez cały dzień, pozwoli organizować debaty, pokazy, wykłady, koncerty, spotkania…

Podczas podsumowania 40-lecia działań KARTY, 10 października 2022, prof. Antoni Dudek wystąpił z apelem o wsparcie działalności Witryny Domu Wschodniego. Tym samym zainicjował zbiórkę publiczną, która prowadzona jest pod patronatem Fundacji Ośrodka KARTA. Celem jest zebranie funduszy na wyposażenie i pierwszy rok działalności Witryny. Zbiórka została założona na portalu Zrzutka.pl – pod adresem: zrzutka.pl/witryna – i będzie aktywna do 11 listopada 2022. Bardzo liczymy na Wasze wsparcie i dołożenie cegiełki do budowy naszego wspólnego miejsca – z którego wyjdzie międzynarodowy ruch społeczny. Przeciw tyranii.

Witryna Domu Wschodniego – Witryną wolności

Skip to content