Biblioteka Wschodnia

Budujemy materialną i intelektualną bazę dla podjęcia dialogu między Sąsiadami: Polską, Ukrainą, Białorusią, Rosją, Litwą… na temat dzielącej pamięci historycznej, gromadząc dokumentację źródłową (historyczną), a także wytworzone przez środowiska opozycyjne (walczące o przemiany demokratyczne w swoich krajach) publikacje wydawane poza cenzurą ze wszystkich krajów – w celu ich ochrony, eksploracji naukowej i artystycznej oraz udostępniania. Naszym celem są archiwa realne i cyfrowe, Biblioteka Wschodnia, z których będą mogli korzystać w nieskrepowany sposób badacze ze wszystkich krajów na miejscu (konferencje, prace badawcze stypendystów itp.) oraz online (https://dlibra.karta.org.pl/bw/dlibra).

Skip to content