Fundacja Ośrodka KARTA

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy jednostki. Robimy to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. 

Szczegółowe informacje na stronie domowej karta.org.pl

oraz facebook.com/OsrodekKARTA 

Obraz2

Prowadzimy działalność archiwalną

Prowadzimy w Ośrodku KARTA największe w Polsce archiwum społeczne XX wieku. Archiwalia, które pozyskujemy (głównie od osób prywatnych), to fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Docieramy do świadków historii w Polsce i na całym świecie, nagrywamy ich relacje, zabezpieczamy i chronimy dokumenty, które mogłyby ulec zniszczeniu. Prowadzimy czytelnię i bibliotekę naukową. Nasze zbiory są dostępne w internecie i w naszej siedzibie.

Znajdziesz u nas niespotykane archiwalia między innymi: fotografie, relacje biograficzne, dokumenty dotyczące represji polskich obywateli pod okupacją sowiecką, największy w Polsce zbiór relacji historii mówionej, zbiory polskiej opozycji oraz kolekcję „Solidarność – Narodziny Ruchu”, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Prowadzimy działalność wydawniczą i wystawienniczą

Osią wydawanych przez nas publikacji są jednostkowe relacje świadków historii. Publikujemy teksty źródłowe i montaże źródeł w kwartalniku historycznym „Karta” oraz w książkach i albumach. Nasze publikacje dostępne są za pośrednictwem księgarni internetowej, w naszej siedzibie na ul. Narbutta 29 w Warszawie oraz w wybranych księgarniach na terenie całego kraju.

Dzięki naszym publikacjom i wystawom przeszłość staje się bliższa, niemal dotykalna, jest bardziej zrozumiała. Historia w takim ujęciu ukazuje swoją wielowymiarowość i skomplikowanie, ale odsłania także swoją ludzką twarz.

Obraz1

Prowadzimy działalność na rzecz archiwistyki społecznej

Przez wiele lat byliśmy rzecznikiem środowiska polskich archiwów społecznych. W lutym 2020 roku wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołaliśmy do życia Centrum Archiwistyki Społecznej, które kontynuuje i rozwija nasze dotychczasowe działania w tym zakresie. Misją CAS jest integracja, promocja i wzmacnianie polskich organizacji zajmujących się niezależną, oddolną archiwistyką. Dostarcza archiwistom wiedzę i bezpłatne narzędzia, w tym program do opracowywania i prezentacji zbiorów społecznych w internecie – Otwarty System Archiwizacji.

Prowadzimy działalność edukacyjną

Organizujemy konkursy historyczne dla młodzieży oraz lokalne spotkania edukacyjne, których podstawą jest wydawana przez nas literatura faktu. Popularyzujemy historię poprzez projekty, rozbudowane prezentacje i portale internetowe, np. uczycsiezhistorii.pl, wojnaipamiec.pl, polska1926.pl.

U nas znajdziesz inspirację dla własnego projektu edukacyjnego oraz ciekawe materiały do wykorzystania na lekcjach lub w projektach młodzieżowych. Dzięki naszym działaniom sam możesz stać się badaczem historii.

Fundacja Ośrodka KARTA jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji PozarządowychPolskiej Izby Książki, międzynarodowej sieci konkursów historycznych EUSTORY oraz Europejskiej Platformy Pamięć i Sumienie.

Rada i zarząd

Rada Fundacji Ośrodka KARTA

prof. Barbara Engelking 
prof. Andrzej Friszke 
prof. Jerzy Kochanowski 
prof. Marcin Kula 
prof. Andrzej Paczkowski 
Anna Stankiewicz
Dawid Walendowski
prof. Dariusz Stola – przewodniczący Rady

Zarząd Fundacji Ośrodka KARTA

Zbigniew Gluza – Prezes Zarządu

Katarzyna Górny – Członkini Zarządu

Magdalena Kornacka-Jaskulska – Członkini Zarządu

Statut

Statut Fundacji Ośrodka KARTA

Fundacja Ośrodka KARTA deklaruje, że przestrzega praw człowieka, stosuje zasady równego traktowania i prowadzi działalność wolną od jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na cechy takie jak płeć, rasa (rodzaj skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość.

Skip to content