Z frontu odbudowy

Dom Wschodni uruchamiany w 2022 roku w Warszawie (patrz: „Witryna”) znajdzie swoje docelowe miejsce w Pałacu w Mordach.

Zarówno sam pałac, jak również oficyny oraz park wymagają dogłębnej rewitalizacji, która została rozpisana na najbliższe lata.

Prowadzeniem prac, ale przede wszystkim pozyskiwaniem koniecznych, bardzo znaczących środków będzie się zajmowała Fundacja Domu Wschodniego.

W tym miejscu pojawią się informacje o podejmowanych działaniach i postępie prac.

 

Skip to content