Fundacja Domu Wschodniego

Fundacja Domu Wschodniego działa na rzecz pokojowego ładu między narodami Europy Wschodniej poprzez stworzenie ośrodka dialogu historycznego i dokumentacji wspólnej przeszłości w zespole pałacowo-parkowym w Mordach k. Siedlec. Prowadzi systemowy dialog – historyczny i współczesny – między skonfliktowanymi dawniej narodami wschodniej części Europy, mający służyć zamykaniu rachunków z przeszłości. 

palac w mordach v2

Dąży do ustanowienia przestrzeni otwartej dla wielu nacji, obejmującej zespoły narodowe i ponadnarodowe (biblioteki, archiwa, przestrzenie wystawowe), a także ośrodka pracy twórczej, służącego osobom i instytucjom zajmującym się historią i współczesnością Europy Wschodniej. Fundacja zamierza prowadzić archiwum i muzeum pogranicza Mazowsza i Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej historii miasta Mordy i jego okolic. Chce stworzyć miejsca pamięci rodziny Przewłockich i jej otoczenia w zespole pałacowo-parkowym w Mordach.

 Pragnie zachować substancję zabytkową i zrewitalizować zespół pałacowo-parkowy w Mordach, stanowiący europejskie dziedzictwo kulturowe. Celem Fundacji jest realizacja ideowego testamentu bezpośrednich spadkobierców Henryka Przewłockiego (ostatniego przed nacjonalizacją właściciela majątku w Mordach) wyrażonego w porozumieniu zawartym 25 lutego 1999 z Fundacją Ośrodka KARTA, zobowiązującym rodzinę Przewłockich i Fundację Ośrodka KARTA do wspólnych działań prowadzących do przekazania zespołu pałacowo-parkowego w Mordach na cel społecznie użyteczny związany z budowaniem pokojowych relacji pomiędzy społeczeństwami krajów Europy Wschodniej.

Old building

Zespół Wschodni

Akademia Wschód

Skip to content