Biblioteka Cyfrowa Fundacji Ośrodka KARTA

Zbiory Fundacji Ośrodka KARTA są dostępne on-line w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA. Do tej pory trafiło tam ponad 250 tysięcy stron dokumentów. 

Zamieszczamy przede wszystkim zasoby Archiwum Wschodniego, czyli relacje, wspomnienia i dokumenty z lat 1901- 1956 (w tym dotyczące represji wobec obywateli polskich pod okupacją sowiecką), ale także Archiwum Opozycji, czyli wspomnienia opozycjonistów, wydawnictwa drugiego obiegu, kolekcje osobiste, tematyczne i środowiskowe z lat 1956-1990.

Znaczący zbiór będą stanowiły książki i czasopisma białorusko-, rosyjsko- i ukraińskojęzyczne – zarówno wydawane poza cenzurą w krajach Sąsiadów, jak również przez diaspory narodowe poza granicami ich krajów. 

 

Skip to content