Trwają prace nad ustanowieniem Zespołu Wschodniego, w skład którego wejdą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem (eksperci) oraz organizacje i osoby prawne aktywne w dziedzinach związanych z działalnością Fundacji.

Zgodnie ze statutem Fundacji (§ 19 p.2.) Zespół Wschodni pełni rolę doradczą i z inicjatywy Zarządu, Rady Fundacji lub z własnej będzie mógł przygotowywać projekty działań Fundacji, oceniać ich realizację, opiniować projekty prowadzone przez Fundację, opiniować kandydatury do nagród, stypendiów i grantów oraz wskazywać ogólne kierunki rozwoju Fundacji, a także podejmować inne czynności na wniosek Zarządu Fundacji.

Skip to content