Bendery

Bendery przynależą dziś do Transnistrii. Jako kraina historyczna jest to Mołdawia. Tutaj po klęsce bitwy połtawskiej znalazł się hetman Iwan Mazepa, a hetman Orlik napisał słynną konstytucję.

Dziś twierdzą Bandery zarządza armia rosyjska.

Tablica upamietniająca śmierć w Benderach w 1709 hetmana Iwana Mazepy.
Dziś twierdzą Bandery zarządza armia rosyjska, stąd dwugłowy orzeł nad bramą.
Skip to content