Raport „Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich”

Na konferencji prasowej w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości KARTA przedstawiła stan wiedzy o represjach sowieckich – na zamknięcie realizowanego wspólnie z Memoriałem projektu. Autorzy raportu – profesorowie Stanisław Ciesielski, Wojciech Materski i Andrzej Paczkowski – opierając się na najnowszych ustaleniach historiografii, omówili także wyniki prac „Indeksu”: czego udało się dokonać i co jest jeszcze do zrobienia.

Prof. Andrzej Paczkowski powiedział podczas konferencji:

Liczba represjonowanych przez ZSRR, którą podaliśmy w raporcie, 566 tysięcy, jest znacznie niższa od dotychczas przyjmowanych za historiografią emigracyjną 1,5–2 milionów. Przyjęliśmy jednak bardzo ostre kryteria i podajemy wyłącznie pewne, zweryfikowane na podstawie dokumentów, dane. Wiemy, że rzeczywista skala represji była większa, ale nie wiemy, o ile.

To był początek wieloletnich sporów.

W tym momencie w „dużej” bazie „Indeksu” było ponad 640 tysięcy rekordów (dane o około 250 tysiącach osób).

Cyt. za Odkrycie KARTY, s. 231-232.

Skip to content