Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK została założona w 1992 roku przez Społeczny Instytut Wydawniczy „ZNAK” Spółka z o.o. w Krakowie, jako narzędzie międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowe cele Fundacji:

  • propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu;
  • szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości;
  • szerzenie i pogłębianie znajomości kultur różnych narodów zwłaszcza sąsiadów Polski;
  • propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur do swobodnego rozwoju;
  • inicjowanie i wspieranie prac w tym zakresie.
Skip to content