Gala Finałowa XVI edycji konkursu „Historia Bliska”

„W Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XVI edycji konkursu „Historia Bliska””.

Honorowy Patronat nad XVI edycją konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Przebieg Gali

O godzinie 12.00 – komisarz konkursu Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka KARTA uroczyście rozpoczęła ceremonię – od przywitania Gości – wśród nich współorganizatorów konkursu. Współorganizatorami konkursu byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum II Wojny Światowej, Open Society Institute (Nowy Jork), Urząd Miasta Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Po powitaniu w imieniu Patrona Honorowego przemówienie do laureatów wygłosił minister Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Następnie w imieniu współorganizatorów głos zabrali: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji – minister Mirosław Sielatycki oraz prof. Piotr M. Majewski – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.

Komunikat Jury

Po przemówieniach odczytano komunikat Jury i wręczono nagrody. Komunikat odczytał prezes Ośrodka KARTA, członek Jury Finałowego – Zbigniew Gluza; nagrody wręczyli: prof. Eugeniusz Cezary Król, dyr. Jacek Polańczyk, prof. Piotr M. Majewski.

Laureatem I nagrody indywidualnej został:
Tomasz Korandy z V LO im. A. Struga w Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) nr 11 w Gliwicach. Jego praca – Z czekanem na władzę – pokazuje, w jaki sposób pasja alpinistyczna miłośników gór sprzyjała odważnemu angażowaniu się pojedynczych ludzi i środowisk w opór wobec systemu komunistycznego. Opiekunem pracy była pani Anna Kloza.

Laureatami I nagrody zespołowej zostali ex aequo:
Julita Dzik, Jelizawieta Mojsiuk, Grzegorz Sidorczuk, Anna Siemieniuk z VIII Liceum Ogólnokształcącego (LO) im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Nagrodzeni zostali za niezwykle bogatą pracę, opartą na wielu różnorodnych źródłach, podejmującą trudną tematykę i drażliwą – z pasją, ale i młodzieńczą przekorą badającą Rosyjskie ślady w Białymstoku – w niemal całym XX wieku. Opiekunem pracy był pan Piotr Liedke.
Kamil Kamieniecki, Jakub Kopeć, Krzysztof Tomaszek z II LO w Zespole Szkół (ZS) nr 3 im. W. Wróblewskiego w Gliwicach (przygotowujący pracę w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach). Nagrodzono ich za film dokumentalny Dwukrotnie wyzwoleni, dotyczący dziejów nadgranicznej śląskiej wsi Przyszowice w początkach wojny i w momencie wkraczania wojsk sowieckich, oparty na wspomnieniach dziewięciorga świadków tamtych wydarzeń. Opiekunem pracy była pani Lidia Pietrowska – dyrektor GBP.

Pełna lista laureatów konkursu i osób wyróżnionych nagrodami książkowymi została opublikowana w Komunikacie Jury, który można pobrać tutaj >>.

Przemówienia i zapowiedź kontynuacji

Po ceremonii ogłoszenia wyników przemówienie w imieniu członków Jury wygłosił prof. Eugeniusz Cezary Król. Następnie głos zabrała dyrektor wykonawczej Sieci EUSTORY – Gabriele Woidelko.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości nastąpiło ogłoszenie kolejnego, XVII konkursu „Historia Bliska”. Temat konkursu – Polacy-Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem… – uroczyście zaprezentowali: Alicja Wancerz-Gluza – Ośrodek KARTA, Gabriele Woidelko – Körber Stiftung i Rafał Rogulski – dyrektor Sekretariatu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Przesłanie, jakie niesie idea nowego konkursu, wygłosił Doradca Prezydenta RP, Tadeusz Mazowiecki.

Część artystyczna i zakończenie

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się koncert WARSAW ERATO TRIO – w składzie: Bartosz Bober – skrzypce, Robert Dacko – wiolonczela, Grzegorz Skrobiński – fortepian.

Następnie wykonano pamiątkowe zdjęcie, a na koniec uczestnicy Gali Finałowej przeszli na poczęstunek do restauracji „Piąta Ćwiartka” w Arkadach Kubickiego. Rozmowy w kuluarach trwały do późnych godzin popołudniowych.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.historiabliska.pl.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Gali Finałowej XVI edycji konkursu „Historia Bliska”.

Skip to content