Historia Mordów w pierwszej połowie XX wieku

Zapraszamy do lektury broszury Portret zbiorowy miejscowości Mordy 1912–1944 udostępnionej bezpłatnie w księgarni internetowej KARTY.

Publikacja ta opowiada historię miejscowości Mordy i jej mieszkańców w latach 1912–1944. W tym właśnie okresie właścicielami i zarządcami majątku i pałacu w Mordach byli Karolina i Henryk Przewłoccy.

Broszura podejmuje, między innymi, temat relacji tej rodziny ziemiańskiej ze społecznością Mordów, stąd właśnie ramy czasowe naszej opowieści.

Historia miejscowości Mordy została opowiedziana za pomocą dokumentów, artykułów prasowych, wspomnień, dzienników, listów oraz licznych fotografii – także z ogromnego zbioru archiwalnego udostępnionego nam przez potomków ostatnich właścicieli pałacu.

Jednym z wątków podjętych w broszurze jest udział mieszkańców Mordów w ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod „Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” w 1926 roku. Jej celem było podziękowanie Ameryce za pomoc humanitarną i gospodarczą, udzieloną Polsce po pierwszej wojnie światowej. W broszurze zamieściliśmy nazwiska sygnatariuszy z Mordów, których podpisy udało nam się odczytać, a także dodatkowo – niekiedy odnaleźć informacje o ich losach, co przekazujemy za pośrednictwem portalu polska1926.pl, gdzie umieszczone są skany ponad 30 tysięcy stron z podpisami 5,5 mln obywateli polskich wszystkich narodowości – w tym – 4 strony z 254 podpisami z Mordów.

Zapraszamy do lektury broszury i mamy nadzieję, że będzie ona inspiracją do samodzielnego odkrywania lokalnej historii.

Broszurę można pobrać bezpłatnie z księgarni KARTY.

Skip to content