Inauguracja działań Domu Wschodniego

Planowane jest powołanie Archiwum i Biblioteki Wschodniej w Polsce  (docelowo po 4–5 latach – w pałacu w Mordach, czasowo w Warszawie), służących scaleniu i zabezpieczeniu zbiorów ukraińskich, białoruskich i rosyjskich znajdujących się w Polsce (historycznych i współczesnych), m.in. ukraińskich, białoruskich i rosyjskich kolekcji świadectw i dokumentów, fotografii, książek i czasopism z Ośrodka KARTA (w tym m.in. Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego oraz książek i dokumentów Międzynarodowego Memoriału), zbiorów Ośrodka Studiów Wschodnich (w tym zbiory całej prasy z wschodnich krajów ościennych z lat 80.-90.) oraz archiwalnych zbiorów społecznych i prywatnych (m.in. Archiwum Ukraińskiego, zbioru Związku Ukraińców w Polsce). Uruchomienie w Domu Wschodnim (według metody KARTY) archiwum społecznego, do którego swoje zbiory będą mogli przekazywać Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie mieszkający w Polsce – zarówno z historycznych mniejszości narodowych, jak i imigranci. Stworzenie warunków dostępności i pracy nad tymi zbiorami (także zaplecza hotelowego dla badaczy).

Skip to content