Międzynarodowa konferencja naukowa – Gra o świat: w stronę nowej Jałty?

Ośrodek KARTA objął patronat medialny nad międzynarodową konferencją naukową – organizowaną przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Konferencja pt. Gra o świat: w stronę nowej Jałty? nawiązuje do przypadającej w lutym 2015 roku 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie.

Miejsce tego spotkania – Krym – jest miejscem z dzisiejszej perspektywy o znaczeniu symbolicznym. Fakt ten powinien skłaniać do refleksji nad ewentualnością tworzenia się nowego porządku świata, który w skrócie można określić mianem „Jałty-bis”. Te siedemdziesiąt lat, które upłynęło od jałtańskiego spotkania Wielkiej Trójki, przynosi niezwykle bogaty materiał do analizy dla historyków dziejów najnowszych, politologów, socjologów i badaczy geopolityki. Ważnym elementem konferencji będzie obecność naukowców z Niemiec oraz Rosji, co da możliwość spojrzenia na problematykę „jałtańską” z polskiego, rosyjskiego i niemieckiego punktu widzenia.

Konferencja będzie składać się z trzech części, które poprzedzi wprowadzenie, a zwieńczy podsumowanie. W trakcie obrad zostanie wygłoszonych łącznie 9–12 referatów (wystąpienia maksymalnie po 20 min.), w każdej grupie jeden-dwa referaty wygłoszą referenci z Polski, Niemiec i Rosji. Po każdej z trzech przewidzianych części odbędzie się dyskusja z udziałem moderatora, referentów i głosów z sali.

Przewiduje się opublikowanie plonu naukowego konferencji.

Organizatorzy: Instytut Studiów Politycznych PAN Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität in Leipzig

Uczestnicy: pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, dziennikarze, studenci, osoby zainteresowane historią najnowszą i politologią.

Źródło.

Skip to content