5-letni projekt pt. Polacy na Wschodzie. Opracowanie, udostępnienie i edycja krytyczna zbioru nagrań historii mówionej oraz fotografii

KARTA rozpoczęła 5-letni projekt pt. Polacy na Wschodzie. Opracowanie, udostępnienie i edycja krytyczna zbioru nagrań historii mówionej oraz fotografii, który zakłada opracowanie 1075 relacji oraz 3000 skanów fotografii, które powstały w latach 2006–12, w trakcie 35 wyjazdów dokumentacyjnych (m.in. Białoruś, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia). Powstanie dwutomowa publikacja – pierwszy tom będzie prezentował doświadczenia biograficzne do 1940 roku, drugi po 1940 roku – aż po współczesność. 
Efektem projektu będzie m.in. strona www.polacynawschodzie.pl

Skip to content