Dyskusja wokół tekstu „Akcja 'Wisła’. Wypędzić, rozproszyć” z „Karty” nr 49 i jej konsekwencje

Po opublikowaniu przygotowanego przez Marię Buczyło materiału dotarły do redakcji „Karty” głosy protestu. Zarzucano redakcji, jak już bywało, reprezentowanie ukraińskiej racji stanu. Dowodem miało być oddanie głosu wysiedlonym Ukraińcom. Podsumowanie ogłoszone w „Karcie” 51, obok korespondencji, która do nas w tej sprawie dotarła, wywołało kolejne listy, w tym – od Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK. Różnice zdań między nami a środowiskiem ŚZŻAK były tak istotne, iż postanowiliśmy podjąć bezpośredni dialog. W październiku 2007 w dyskusji uczestniczyły po stronie ŚZŻAK cztery osoby, w tym Andrzej Żupański, prezes Obwodu Wołyń, oraz trzy osoby z KARTY.

Skip to content