IV seminarium „Polska–Ukraina: trudne pytania”

Podczas IV seminarium „Polska–Ukraina: trudne pytania” został zaakceptowany plan projektu dokumentacji wzajemnych zbrodni z lat 40., powołano jego polsko-ukraińską radę naukową. Ten pomysł wyrósł z doświadczenia KARTY „Indeksu Represjonowanych”, wiedzieliśmy, jak imiennie upamiętniać ofiary masowych zbrodni. Niezbędność przedsięwzięcia zdefiniowano na III seminarium, pół roku wcześniej – w Łucku; zebrani uznali, że KARTA jest najlepiej przygotowana do roli koordynatora. Teraz przedstawiliśmy pełną koncepcję działań.

Skip to content