Kolejne organizacje dołączyły do Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego

Do organizacji współpracujących z MAB, prowadzonym przez Ośrodek KARTA, dołączyło powstałe w 1989 roku Towarzystwo Kultury Białoruskiej w Litwie, przekazując już pierwsze dokumenty i fotografie dotyczące dziejów białoruskiego ruchu na rzecz krzewienia kultury białoruskiej w Litwie, a także organizacja społeczna Muzeum Białoruskie im. I. Łuckiewicza w Wilnie, która dysponuje bogatą kolekcją zbiorów poświęconych dziejom kultury białoruskiej w Wilnie i na Litwie. Jako pierwsza została opracowana kolekcja archiwaliów związanych z Gimnazjum Białoruskim w Wilnie.

Cyt. za newsletter KARTY.

Skip to content