Nagroda „Memoria iustorum – Pamięć sprawiedliwych” dla „Karty”

Podczas III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie zespół redakcyjny „Karty” wyróżniono nagrodą przyznaną przez arcybiskupa Józefa Życińskiego „Memoria iustorum – Pamięć sprawiedliwych”: „w uznaniu zasług w dziedzinie poszukiwania nowych form współpracy polsko-ukraińskiej. W szczególności zaś za: odwagę w podejmowaniu bolesnych tematów, które mogłyby łatwo ranić, gdyby emocje stawiano wyżej od prawdy, wiarę w jednoczące oddziaływanie prawdy, której nigdy nie wolno podporządkować radykalizmowi ideologów ani uproszczonym stereotypom interpretacyjnym, ewangeliczne świadectwo humanizmu wyrażone w przekonaniu o podstawowej godności człowieka, która winna jednoczyć przedstawicieli wszystkich środowisk i kultur”.

Skip to content