Polsko-rosyjska „szkoła historyczna”

W dn. 8–15 października 2011 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbyła się polsko-rosyjska „szkoła historyczna” pt. „Polacy — Rosjanie. Spotkania w XX wieku”. W seminarium wzięli udział laureaci konkursów „Historia Bliska”, organizowanego przez Ośrodek KARTA, oraz „Człowiek w historii. Rosja — 20 i 21 wiek”, organizowanego przez Stowarzyszenie Memoriał, oraz ich opiekunowie.

Seminarium i jego przebieg

Podczas seminarium laureaci zaprezentowali tematy badawcze, nad którymi pracowali w ramach konkursu. Drugim ważnym celem była wymiana doświadczeń na temat problemów stojących przed młodymi badaczami historii współcześnie.

Ponadto laureaci wzięli udział w oprowadzaniu po Warszawie, podczas którego odkrywali rosyjskie ślady w tym mieście, analizując stosunek mieszkańców stolicy Polski do jego „rosyjskiej” przeszłości.

W programie uwzględniono również rozmowy m.in. na temat historii „w służbie polityki” oraz możliwych sposobów pracy z „trudną” historią.

W piątek, 14 października, uczestnicy seminarium wzięli udział w konferencji prasowej z udziałem Nikity Pietrowa, badacza białych plam relacji polsko-rosyjskich.

Uczestnicy

Wśród uczestników z Polski byli laureaci XVI edycji konkursu „Historia Bliska”.

Laureatami I nagrody zespołowej zostali ex aequo:

  • Julita Dzik, Jelizawieta Mojsiuk, Grzegorz Sidorczuk, Anna Siemieniuk z VIII Liceum Ogólnokształcącego (LO) im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku.

Nagrodzeni zostali za niezwykle bogatą pracę, opartą na wielu różnorodnych źródłach, podejmującą trudną tematykę i drażliwą – z pasją, ale i młodzieńczą przekorą badającą Rosyjskie ślady w Białymstoku – w niemal całym XX wieku. Opiekunem pracy był pan Piotr Liedke.

  • Kamil Kamieniecki, Jakub Kopeć, Krzysztof Tomaszek z II LO w Zespole Szkół (ZS) nr 3 im. W. Wróblewskiego w Gliwicach (przygotowujący pracę w ramach działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach).

Nagrodzono ich za film dokumentalny Dwukrotnie wyzwoleni, dotyczący dziejów nadgranicznej śląskiej wsi Przyszowice w początkach wojny i w momencie wkraczania wojsk sowieckich, oparty na wspomnieniach dziewięciorga świadków tamtych wydarzeń. Opiekunem pracy była pani Lidia Pietrowska – dyrektor GBP.

Skip to content