„Prawa człowieka w Białorusi – Historia – Współczesność” – dokumentowanie, digitalizacja i upowszechnianie dokumentów

Dzięki Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu „RITA – Przemiany w Regionie” KARTA zrealizowała projekt „Prawa człowieka w Białorusi – Historia – Współczesność”, którego celem było przekazanie białoruskim partnerom doświadczeń w zakresie: dokumentowania represji autorytarnego systemu, metod pracy z archiwaliami, digitalizacji i upowszechniania dokumentów. W wyniku projektu na stronie Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego opublikowanych zostało 12 tys. stron dokumentów.

Skip to content