Rejestracja organizacji Forum Obywatelskiego UE–Rosja, którego członkiem jest KARTA

Alicja Wancerz-Gluza uczestniczyła w Sofii w VIII Zjeździe Generalnym Forum Obywatelskiego UE–Rosja, w którym – od początku jego istnienia, czyli od 2011 roku – personalnie reprezentuje KARTĘ. W tym roku Forum zmieniło swój status, formalizując i rejestrując organizację w Berlinie (gdzie dotąd działał Sekretariat). Członkostwo w „nowej formule” potwierdziły 144 organizacje z dotychczasowych 156 (było 66 z UE, 82 z Rosji i 8 międzynarodowych – ich nazwy nie są publikowane). Zmiana ma posłużyć wzmocnieniu finansów i sprawności działania.

Więcej na temat Forum można przeczytać tutaj.

Skip to content