Sąd Najwyższy w sprawie rosyjskiego „Memoriału”

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej odroczył sprawę rosyjskiego „Memoriału” do 17 grudnia 2014. 22–23 listopada 2014 zjazd członków „Memoriału” dokona zmian w statucie, odpowiadając na „administracyjne” zarzuty władz. Odroczenie rozprawy jej nie zamyka, ale może oznaczać pewną wrażliwość postsowieckich urzędników na reakcje z zagranicy. Protestowali Polacy (list KARTY podpisany przez 31 organizacji społecznych), duże grupy naukowców z USA i Francji.

W Polskim Radiu 24 sytuację „Memorialu” po odroczenia rozprawy wyjaśniał (telefonicznie z Moskwy) jego członek − Aleksander Gurjanow, a komentował − Zbigniew Gluza.

http://www.polskieradio.pl/130/2787/Artykul/1286913,Rosyjski-Memorial-%E2%80%93-co-dal 

Więcej informacji www.karta.org.pl.

Skip to content