Seminarium inauguracyjne „Polska–Ukraina: trudne pytania”

Andrzej Żupański, Władysław Filar i Edmund Bakuniak przekonali swoje środowisko o konieczności wznowienia dialogu, a następnie uzyskali zgodę Związku Ukraińców w Polsce na wspólne zorganizowanie cyklu naukowych seminariów. Początek cyklu trudno uznać za udany. Seminarium inauguracyjne „Polska–Ukraina: trudne pytania”, które odbyło się na Wołyniu, w Łucku, w marcu 1996, podjęło kilka szczegółowych zagadnień, ale dokonano tego bez wcześniejszych ustaleń co do procedury, nie zastosowano równoległości wystąpień, zrezygnowano z formułowania komunikatu. Spotkaniu nie towarzyszył nikt, kto czuwałby nad utrwaleniem przebiegu obrad, dlatego też nie powstał żaden wiarygodny zapis. Ale krok początkowy zrobiono, a zapowiedź kontynuacji dawała nadzieję na podtrzymanie podkowiańskiego impulsu.

Skip to content