Spotkanie „Czas dysydentów” uczestników i badaczy ruchu dysydenckiego

Wspólnie z Forum Europy Środkowo-Wschodniej przy Fundacji Batorego oraz „Kołem Podkowy” KARTA zorganizowała w Podkowie Leśnej spotkanie „Czas dysydentów” przy udziale uczestników i badaczy ruchu dysydenckiego z 14 krajów Europy.

Fot. Tomasz Kizny

Na spotkanie przybyło blisko trzydzieści osób z zagranicy, m.in.: z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Bułgarii, Rumunii, Serbii – oraz sto kilkadziesiąt z Polski.

Przyjechali zarówno dysydenci-legendy (Ints Cālītis, Aleksander Ginzburg, Petruška Šustrova czy Leonid Pluszcz), jak i przedstawiciele młodszych pokoleń, którzy zrobili już coś dla zapisania dysydenckiej przeszłości.

Gdy uwzględnić też przybyłych najważniejszych przedstawicieli polskiej opozycji (Czesław Bielecki, Bogdan Borusewicz, Leszek Budrewicz, Zbigniew Bujak, Lech Dymarski, Konstanty Gebert, Jakub Karpiński, Marzena i Wiesław Kęcikowie, Janusz Krupski, Marek Nowicki, Zofia i Zbigniew Romaszewscy czy Stefan Starczewski) – można uznać, że zebrała się znacząca „reprezentacja” antytotalitarnych sił.

Czerwiec 1996, Warszawa. Konferencja prasowa po publikacji książki „Misja Kowaliowa”. Od lewej: Zbigniew Gluza, Siergiej Kowaliow, Piotr Mitzner. Fot. Tomasz Kizny
Skip to content