To nie jest lista białoruska – sprostowanie Ośrodka KARTA

KARTA zorganizowała konferencję prasową w związku z zamieszczeniem w „Gazecie Wyborczej” informacji na temat „listy białoruskiej”.
W konferencji wzięli udział Zbigniew Gluza, Prezes Ośrodka KARTA i Anna Dzienkiewicz z „Indeksu Represjonowanych”.
Na podstawie porównania skanu strony z wykazu odnalezionego przez prof. Natalię Lebiediewą umieszczonego na stronie internetowej www.gazeta.pl i w dzisiejszym wydaniu „Gazety Wyborczej” – z odpowiednią stroną z wykazu, który znajduje się w zbiorach Ośrodka KARTA, możemy z całą pewnością stwierdzić, że znaleziony wykaz nie jest „listą białoruską”.

Cyt. za www.karta.org.pl.

Skip to content