VI Zjazd Generalny Forum Społeczeństwa Obywatelskiego EU–Rosja oraz Konferencja pt. „Historia a propaganda”. Rosyjskie i europejskie spojrzenie na totalitarną przeszłość

Alicja Wancerz-Gluza reprezentowała KARTĘ w międzynarodowych spotkaniach: VI Zjeździe Generalnym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego EU–Rosja w Budapeszcie (6–9 grudnia), w którym udział wzięło 206 członków 145 organizacji tworzących Forum oraz konferencji (9–10 grudnia) w Pradze Historia a propaganda. Rosyjskie i europejskie spojrzenie na totalitarną przeszłość, organizowanej przez czeski IPN, gdzie przedstawiała obraz II wojny w polskich podręcznikach szkolnych.

Skip to content