Wyjazd do zajętego przez Rosjan Groznego oraz książka – Misja Kowaliowa

Wiosną 1995 roku nastąpiło chwilowe wstrzymanie współpracy nad badaniem historii z przyjaciółmi z moskiewskiego Memoriału, którzy to zaangażowali się w obronę praw człowieka w najeżdżanej przez wojska rosyjskie Czeczenii. Wspólpracujący z Kartą fotoreporter, Tomasz Kizny towarzyszył w wyprawie rosyjskiemu ombudsmanowi Siergiejowi Kowaliowowi w jednej z czeczeńskich wypraw. Wyjazd do Groznego miał na celu odnalezienie masowych grobów, o których wcześniej donosiła prasa. Efektem wyprawy była książka Kowaliowa – Misja Kowaliowa. Rzecz o Siergieju Adamowiczu Kowaliowie i jego współpracownikach, którzy w krytycznym dla Rosji momencie znaleźli się w Czeczenii, zawierająca wypowiedzi współpracowników Kowaliowa, nagrane przez Kiznego.

„Redakcja „Karty” we wstępie do książki:

….
Skip to content