Pałacowe piwnice z XVIII wieku do rewitalizacji

Piwnice pałacu, pochodzące z XVII wieku,  są w fatalnym stanie. Fundacja Domu Wschodniego uzyskała pierwszą dotację na rewitalizację pałacu w Mordach. Dofinansowanie uzyskaliśmy w konkursie organizowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzyskane fundusze  pozwolą na przeprowadzenie prac projektowych zabezpieczenia piwnic zabytku.

Wedle obecnej wiedzy piwnice pochodzą z wieku XVIII. Pomieszczenie ze sklepieniem krzyżowym z czworobocznym filarem wskazywać może na okres wcześniejszy. Tylko dalsze badanie  mogą coś bliżej powiedzieć.

Czworoboczny filar pochodzący być może z okresu przed budową obecnego pałacu.

Pytań do dalszych badań jest wiele. Zagadką jest też fosa obok pałacu, co może być śladem dawnego zamku.  Nieznane są jednak żadne inne ślady, ani jego istnienie, prócz ustnej tradycji,  nie jest udokumentowane w  sposób pozwalający na stwierdzenie, że taki zamek istotnie w Mordach istniał. Cokolwiek było trzeba zacząc od piwnicy.

Niestety jest w ona  fatalnym stanie. Konieczne jest stabilizacja ścian piwnicy w korpusie głównym. Sporządzona za uzyskane pieniądze dokumentacja, pozwoli na zaprojektowanie dalszych prac.

Celem jest uzyskanie dokumentacji precyzyjnie określającej zakresy koniecznych interwencji (a co za tym idzie, także kosztów) oraz opracowanie reżimu działań które pozwolą na trwałe wyeliminowanie zagrożeń dla ścian piwnicznych pałacu. Wyekwipowani w te opracowania będziemy mogli przystąpić do przygotowania robót rewitalizacyjnych w piwnicach, a także w najbliższym otoczeniu budynku.

Uzyskana  dotacja, choć tak cenna, to jedynie kropla w morzu potrzeb związanych z pełną rewitalizacją zespołu pałacowo parkowego. Należy jednak cieszyć  się  z tego pierwszego kroku. Daje to działaczom FDW pozytywny  impuls do pisania wniosków (co jest mozolną pracą). Najpewniej będzie trzeba napisać wiele, aby zapewnić dostateczne finansowanie  całości projektu, mającego na cele renowację parku i pałacu. Ma to w przyszłości służyć całej miejscowej społeczności. Rynek i pałac to dwa miejsca, które w szczególny sposób oznaczają się w topografii historycznego miasteczka.

Skip to content