Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne jako niezależna organizacja pozarządowa prowadzi działalność od 2001 roku. Początkowo główna działalność Stowarzyszenia stanowiła kontynuację zainicjowanego w 1994 roku białoruskiego programu Fundacji “Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej” (IDEE). W kolejnych latach zakres i zasięg terytorialny działań naszego Stowarzyszenia rozszerzył się, obejmując kwestie związane ze środowiskami obywatelskimi i wolnością mediów w innych krajach postsowieckich (Ukraina, Rosja, Mołdawia, Kirgistan, Tadżykistan).

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne wspiera środowiska obywatelskie w tych krajach we wprowadzaniu demokratycznych zmian, w szczególności poprzez:

wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz niezależnych mediów,
wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych,
wspieranie społecznej aktywności obywateli,
działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji,
wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
Projekty Stowarzyszenia adresowane są do starannie wyselekcjonowanych środowisk i grup lokalnych w krajach postsowieckich. Dzięki szczegółowej wiedzy o sytuacji tych grup i o warunkach społeczno-politycznych w krajach działania, Stowarzyszenie dostosowuje realizowane programy do potrzeb lokalnych partnerów i problemów danego regionu. Buduje swoje zespoły eksperckie wokół problemów mediów lokalnych, reformy samorządu terytorialnego i rozwoju organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie prowadzi większość swoich projektów w ściślej współpracy z miejscowymi partnerami w krajach działania – organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, mediami, instytucjami, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki współpracy z wieloma partnerami na całym świecie oraz wsparciu sponsorów, między innymi: National Endowment for Democracy, Fundacji im. St. Batorego, Komisji Europejskiej, Ambasady Królestwa Niderlandów, a także darowiznom od osób fizycznych.
Wszystkim dziękujemy za wsparcie naszej misji!

Skip to content