Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję”

Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój wspólnoty działającej na rzecz przemiany Rosji w państwo demokratyczne, respektujące prawa i podmiotowość każdego człowieka, praworządne, otwarte na współpracy z demokratycznymi państwami Zachodu i szanujące swoich sąsiadów. Uznajemy to za niezbędny warunek zrównoważonego rozwoju cywilizacji europejskiej w XXI wieku.

O nas
Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję” powstało w Warszawie w 2015 roku. Jego założycielami są obywatele Rosji, Polski, Ukrainy i innych państw, zdaniem których przekształcenie Rosji w zorientowane na człowieka demokratyczne państwo jest jednym z niezbędnych warunków zrównoważonego rozwoju cywilizacji europejskiej w XXI wieku.

Promujemy i realizujemy projekty na rzecz: wspierania ruchu demokratycznego w Rosji i informowania o jego działaniach, dialogu międzykulturowego, działalności edukacyjnej, konsolidacji rosyjskiego ruchu demokratycznego w Europie.

Za nasze główne cele uznajemy:
– utworzenie środowiska wolnych Rosjan mieszkających na terytorium Polski,
– pomaganie im w zachowaniu swojej tożsamości i wspieranie ich inicjatyw,
– zmianę wizerunku Rosjan w oczach Polaków,
– informowanie, jak można pomóc Rosjanom, którzy walczą o wolność,
– promowanie współpracy między rosyjskim ruchem demokratycznym a polskim społeczeństwem obywatelskim i zacieśnianie relacji z grupami wolnych Rosjan w innych krajach Europy.

Stowarzyszenie “Za Wolną Rosję” zostało zarejestrowane w 2018 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. REGON 369183227, NIP 7010795430.

Skip to content