Trzynastowieczna podstawa

Pałac w Mordach, jak i cała okolica ma pasjonujące dzieje. Wiele dowiedzieć się można z pracy Leszka Włochińskiego poswieconej projketowi renowacji pałacu. Wiele z pewnością jest też do zbadania. Dotychczas sporna jest nazwa miejscowości Mordy i jej etymologia. Nie ma tylko wątpliwości, że miejscowość Mordy dużo starsza jest od Siedlec.

Zejście do piwnic pozwala zobaczyć żeberkowe sklepienia najprawdopodobniej XIII zamku, który był przebudowywany i który obrastała nowymi konstrukcjami. Obecny kształt pochodzi z XVIII wieku.

W każdym razie dotkmięcie trzynastowiecznej kolumny robi wrażenie.

Skip to content