Фонд Боруссія

Fundacja „Borussia“ została założona wiosną 2006 r. przez Roberta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego. Kontynuuje ona i wspiera działalność, prowadzoną do tej pory przez stowarzyszenie. Ideą przewodnią naszych działań jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich. W kręgu zainteresowań twórców i członków „Borussii” do dnia dzisiejszego nieprzerwanie znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna, prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i ochrony krajobrazu kulturowego. Za swoją działalność byliśmy wielokrotnie nagradzani.”Borussia” oparła swój program działania na dwóch ideach: „Atlantydy Północy” oraz „otwartego regionalizmu”.

FUNDATORZY:
Kazimierz Brakoniecki – poeta, pisarz, tłumacz literatury francuskiej Bretanii, animator kultury, kurator wystaw sztuki polskiej XX wieku. Współzałożyciel i jeden z liderów olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”(1990) oraz Fundacji „Borussia” (2006), współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” w latach 1991-1997 (Nagroda paryskiej ,,Kultury” za 1996 r.), ponownie współredaktor nacz. od 2014. Od 1995 r. dyrektor samorządowego Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie. Autor ponad 30 książek, w tym głównie tomów wierszy, esejów, autobiograficznej prozy oraz dodatkowo antologii literackich, tłumaczeń, wystaw sztuki polskiej XX wieku z katalogami. Laureat licznych nagród za twórczość literacką i kulturalną. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz polskiego Pen Clubu.

Prof. Robert Traba – historyk, politolog, kulturoznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; założyciel olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”; redaktor kwartalnika „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”; członek redakcji kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”; pracę naukową zaczynał w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie; w latach 1995–2003 pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, następnie profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN; od 2006 r. dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i profesor honorowy na Freie Universität w Berlinie; współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej; członek wielu polskich i międzynarodowych gremiów naukowych, m.in. Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; laureat m.in. nagrody ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec za dorobek w dziedzinie porozumienia między obu krajami (2004) oraz Nagrody im. J. Giedroycia za książkę „Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec” (2007).

ZARZĄD FUNDACJI:
Kornelia Kurowska
dr Alina Kuzborska
Ewa Romanowska
Adelajda Turbaczewska

RADA FUNDACJI:
Alicja Kulik – Przewodnicząca Rady Fundacji
Łukasz Galusek
Michał Młotek
Prof. Piotr Mitzner
dr Jacek Poniedziałek

Перейти до вмісту