Opór Kobiet: doświadczenie Europy Wschodniej przed i w czasie wojny

15 marca o godz. 18:00 zapraszamy na otwartą dyskusję o ruchach feministycznych w Polsce, Białorusi i Rosji.

Jakie są podobieństwa i istotne różnice w oporze kobiet w tych trzech sąsiadujących krajach? Czy od 24 lutego 2022 r. zmieniły się priorytety ruchów feministycznych? Jakie są plany i pomysły w głównych środowiskach feministycznych dzisiaj?

Uczestnikom zostanie zapewnione tłumaczenie na języki polski i rosyjski. Spotkanie odbędzie się w Witrynie Domu Wschodniego w Warszawie (pl. Konstytucji 6, wejście róg Koszykowej) w ramach cyklu „Środy Wolności”. Wstęp bezpłatny.

Перейти до вмісту