Партнери

Нашими партнерами, що підтримують нас мериторично та формально на основі декларації та ідеї Східноєвропейського дому.

Центр pomaga Białorusinom, którzy wystąpili przeciwko dyktatorskiemu reżimowi Łukaszenki i z tego powodu byli zmuszeni wyjechać z kraju.

Фонд продовжує та підтримує діяльність, яку здійснює товариство з аналогічною назвою. Головна ідея фонду Боруссія є творення нових культурних явищ, які поєднують різні національності в Європі на підставі багатонаціональної спадщини регіону Вармія і Мазури, колишньої Східної Пруссії.

Фонд Лени Гроховської Фонд був утворений в рамках групи Архе, з метою допомоги полякам виселеним на Схід повернутися на Батьківщину. Фонд допоміг в репатріації до Польщі 25 родинам з Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та України.

Фонд Прикордоння популяризує етос прикордоння і будування мостів між людьми різних релігій, національностей і культур. Фонд отримує фінансування від Підлшсяського воєводства і Міністерства культури та національної спадщини і спорту.

Колегіум популяризує знання про міжнародні відносин через видавання: журналів New Eastern Europe i Nowa Europa Wschodnia, наукової і художньої літератури. КСЄ є науковим центром та форумом для обміну думками серед інтелектуалів, політиків та експертів. Організовує щорічну міжнародні конференції Польська східна політика. "Віримо, що демократія на сході в інтересах Польщі".

logo_PAU_OBKOP

Місія центра - організація та підтримка досліджень щодо вірменської спадщини в Польщі в контексті історії Польщі та Вірменії. Формування дослідницького інструментарію на згадану тематику, популяризація польських досліджень і обмін досвідом між науковцями з усього світу, що заримуються даною темою та підтримка молодих дослідників.

Центр є самоврядним культурним інститутом, який займається культурною спадщиною та освітою. Діяльність та назва має пригадати історичне значення садиби Центру - Брами Гродської, що була символічним переходом між християнською та єврейською частинами міста Любліна, яке є містом зустрічі різних культур, традицій та релігій.

Товариство підтримує громадянські ініціативи в країнах де відбуваються демократичні зміни, через підтримку локальних громадянських ініціатив та незалежних ЗМІ, громадських організації, громадський активізм та дії для скеровані на реалізацію права на вільний доступ до інформації, благодійну та гуманітарну діяльність.

Товариство дії на користь розбудови та поглиблення культури діалогу і толеранції між людьми різних національностей, віросповідань, традицій та громадянського суспільства. Провідною ідею "Боруссії" є творення нових культурних явищ для поєднання і вирішення національних конфліктів в єдиній Європі на основі багатокультурної спадщини регіону Вармія та Мазури, колишньої Східної Пруссії.

Ціллю товариства є розвиток спільноти, що діє на користь зміни Росії у демократичну державу де поважають права кожної людини. Росію, яка готова до співпраці з демократичними країнами Заходу і поважає своїх сусідів. Вважаємо, що демократична Росія – це є необхідна умова для гармонійного розвитку всієї європейської цивілізації в ХХІ столітті.

Студія є науково-дидактичною інституцію, що займається країнами колишнього комуністичного блоку. Історія інституції бере свій початок з нелегального журналу "OBOZ" (Табір) 1981 та в у спробі утворення дисидентського Інституту Східної Європи в 1983 року. З 1992 Студіюм Східної Європи організовує "Східну літню школу " куди запрошує молодих вчених із Східної та Центральної Європи, які займаються дослідженням регіону та його історією. З 1998 року Студії розпочали навчання за спеціалістю Студії східні. Студії займаються видавничою діяльністю.

НІ ім. Осолінських є одним з найважливіших та найстаріших центрів польської культури, про це свідчать фонди (архів та бібліотека) де знаходяться найцініші для Польщі стародруки та рукописи. Провідне завдання НІ, яке закріплення у тексті окремого закону про НІ ім. Осолінських, полягає в утриманні Національної бібліотеки Осолінькийх і збільшення її фондів, особливо у сфері польської гуманітаристки та словянознавства і їх розповсюдження, опрацювання, підтримка та ведення науково-дослідницької і видавничої діяльність.

Об'єднання займається підтримкою української меншості у Польщі, польсько-українським діалогом та розбудовою громадянського суспільства, передусім на користь підтримки і розвитку національної ідентичності українців в Польщі та розвитком добросусідських контактів і співпрацею між Польщею та Україною. Об'єднання займається багаторічною діяльністю у сфері культури, навчання і розбудовою громадянського суспільства, що має слугувати розвитку та зміцненню добросусідських взаємовідносин між Польщею та Україною

Перейти до вмісту