Ujawnienie kulis zbrodni katyńskiej

Latem 1992 roku „Memoriał” przekazał KARCIE informację o znajdującym się w Archiwum Prezydenckim w Moskwie dokumencie z 5 marca 1940 roku. Dokument ten zatwierdzał zbrodnię katyńską.

W oparciu o tę informację delegacja Federacji Rodzin Katyńskich, która przebywała w Moskwie, wystąpiła do rządu rosyjskiego o ujawnienie treści dokumentu.

Oficjalne przekazanie zbioru dokumentów na ręce Prezydenta Lecha Wałęsy nastąpiło 14 października 1992.

Skip to content