Ukraińskie Kino i Teatr Wojny

Współczesne kino i teatr ukraiński są mało znane w Polsce (a także szerzej poza Ukrainą). Dlatego też spotkanie poświęcone temu tematowi z dwoma znakomitymi referentkami Anną Korzeniowską-Bihun i Beatą Bierońska-Lach było super ciekawe. Uczestnicy zapoznali się z wieloma nazwiskami ukraińskich twórców, którzy zasługują na najwyższą uwagę (jak Natalia Worozbyt, Sierhij Voznica, Andy Iva itd), a którzy dopiero teraz docierają do szerszej publiczności.

To kino i dramat jest ważnym zjawiskiem artystycznym, ale także ma kolosalne znaczenie polityczne. Szczególnie kino (nawet jeśli zdawałoby się niekiedy elitarne) stanowi ważny składnik kultury masowej i jest istotnym czynnikiem kształtowania tożsamosci. Takiego kina Ukrainie długi czas brakowało a kinematografia rosyjska dominowała w przestrzeni ukraińskiej. Dziś sytuacja zmienia się zdecydowanie. W Ukrainie powstaje rocznie około 50 filmów fabularnych.

Skip to content