Związek Ukraińców w Polsce

Związek Ukraińców w Polsce jest organizacją pozarządową działającą na rzecz mniejszości ukraińskiej w Polsce, dialogu polsko-ukraińskiego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Związek jest stowarzyszeniem i działa od lutego 1990 r. Powstał w wyniku przekształcenia Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i jest jego prawnym następcą. Posiada 10 oddziałów regionalnych i kilkadziesiąt kół terenowych.

Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości narodowej i kulturowej społeczności ukraińskiej w Polsce oraz rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Związek od lat prowadzi działania w sferze kultury, edukacji i aktywności obywatelskiej, także te służące rozwojowi relacji polsko-ukraińskich i pojednania polsko-ukraińskiego.

Organizacja realizuje dużą liczbę przedsięwzięć, głównie o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, zarówno w skali lokalnej, regionalnej jak i krajowej, której odbiorcami są zarówno przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Polsce, jak i osoby narodowości polskiej. Jest organizatorem cyklicznych imprez o wysokim poziomie artystycznym takich jak Festiwal Kultury Ukraińskiej, Ukraiński Jarmark Młodzieżowy, regionalne Dni Kultury Ukraińskiej czy Watry, a także wydawcą publikacji popularnonaukowych i płyt CD z muzyką ukraińską. Przy Związku działa kilkadziesiąt zespołów prezentujących kulturę ukraińską (np. chór męski “Żurawli”, Zespół Pieśni i Tańca “Osławiany” z Mokrego, Zespół śpiewu archaicznego “Krajka” z Przemyśla).

Związek angażuje się w działalność edukacyjną – inicjując punkty nauczania języka ukraińskiego, wspierając działalność szkół z dodatkowym językiem nauczania – ukraińskim, organizując dziecięce festiwale i konkursy, konferencje, seminaria, wakacyjne szkoły letnie, przez lata organizował też obozy i kursy instruktorów skautingu „Płast”.

Związek jest wydawcą ogólnopolskiego tygodnika „Nasze Słowo” oraz rocznika „Almanach Ukraiński”. Problematyka mniejszości jest także obecna – dzięki Związkowi – w licznych mediach (lokalne audycje radiowe i TV, ogólnopolski program „Telenowyny” w TVP 3).

Skip to content