Wystawa ,,Witryna Wolności” PL UA BE RU

[wersje ukraińska, białoruska i rosyjska na dole strony]
 
Rada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście oraz Fundacja Ośrodka KARTA zapraszają na otwarcie wystawy poświęconej wyborom parlamentarnym z 4 czerwca 1989 zatytułowanej „Witryna wolności”, które odbędzie się 4 czerwca 2023 o godzinie 16.00 na scenie ustawionej w pobliżu siedziby Witryny Domu Wschodniego, przy pl. Konstytucji 6 (róg ul. Koszykowej).
 
 
W programie m.in. wystąpienie Andrzeja Budka, autora ówczesnych plakatów wyborczych i prof. ASP Pawła Kowalewskiego, współautora instalacji formacji artystycznej Gruppa „Głos przyrody na Solidarność”. Otwarcie wystawy poprowadzi  Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA.
 
 
4 czerwca 1989 to niezwykle ważna data. Odbyły się wtedy pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu, zakończone zwycięstwem „Solidarności”.
To zwycięstwo nie tylko otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski, ale wpłynęło również na proces upadku komunizmu w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Wiosną tego pamiętnego roku, w otoczeniu socrealistycznej architektury, w kawiarni Niespodzianka mieścił się Warszawski Komitet Obywatelski „Solidarność”. To właśnie między innymi w tym miejscu, przy placu Konstytucji 6, mieszkańcy stolicy dowiadywali się o wynikach tych przełomowych wyborów.
Wykorzystując to historyczne sąsiedztwo, za sprawą zdjęć zrobionych we wspomnianej kawiarni oraz na pobliskich śródmiejskich ulicach, chcielibyśmy przybliżyć Państwu to kluczowe wydarzenie sprzed 34 lat. Zgromadzone na wystawie fotografie pochodzą ze zbiorów Ośrodka KARTA. Ich autorami są Maciej Czarnocki, Wojciech Druszcz, Krzysztof Frydrych i Anna Pietuszko. Swoiste dopełnienie tego obrazu stanowią dwa ówczesne plakaty wyborcze udostępnione nam przez ich twórcę – Andrzeja Budka.
 
UA Вітрина свободи. Виставка, присвячена
парламентським виборам 4 червня 1989 року

4 червня 1989 року – надзвичайно важлива дата. Тоді відбулися перші частково вільні вибори до Сейму та Сенату, які завершилися перемогою „Солідарності”.
Ця перемога не тільки відкрила нову еру в новітній історії Польщі, а й вплинула на процес краху комунізму в інших країнах Центральної та Східної Європи. Навесні того пам’ятного року, в оточенні соцреалістичної архітектури, у кав’ярні „Несподіванка” розмістився Варшавський громадський комітет „Солідарність”. Між іншим, саме тут, на Площі Конституції, 6, жителі столиці дізнавалися про результати цих переломних виборів.
Користуючись перевагами цього історичного району, ми хочемо наблизити вас до цієї ключової події 34-річної давнини завдяки фотографіям,
зробленим у згаданому кафе та на прилеглих вулицях центру міста. Світлини на виставці – з колекції Центру КАРТА. Їхніми авторами є Мацей Чарноцький,
Войцех Друщ, Кшиштоф Фрідріх та Анна Пєтушко. Своєрідним доповненням до цієї картини є два передвиборчі плакати того часу, надані нам їхнім автором – Анджеєм Будкою

 
BE Вітрына свабоды. Выстава, прысьвечаная
парлямэнцкім выбарам 4 чэрвеня 1989
4 чэрвеня 1989 года – дата надзвычай важная. У гэты дзень адбыліся першыя часткова вольныя выбары ў Сэйм і ў Сэнат, якія скончыліся перамогай „Салідарнасьці”. Гэтая перамога ня толькі распачала новую эпоху ў найноўшай гісторыі Польшчы, але і паўплывала таксама на падзеньне камунізму ў іншых
краінах Сярэдняй і Усходняй Эўропы. Увесну ў той памятны год у кавярні „Сюрпрыз”, у соцрэалістычным пейзажы, месьціўся варшаўскі Грамадзянскі Камітэт „Салідарнасьць”. Менавіта там, на пляцы Канстытуцыі, 6 варшавякі даведваліся пра вынікі пераломных выбараў. Карыстаючыся фактам гэткага гістарычнага суседзтва і пры дапамозе фотаздымкаў, зробленых ва ўзгаданай кавярні і на суседзкіх вуліцах у цэнтры Варшавы, мы вырашылі наблізіць вам ключавую падзею, якая мела мейсца 34 гады таму.
Сабраныя на выставе фотаздымкі паходзяць з архіву Асяродку KARTA. Іх аўтары – Мацей Чарноцкі, Войцех Друшч, Кшыштоф Фрыдрых і Анна Петушко. Сваеасаблівым дапаўненьнем выставы сталі два выбарчыя плякаты з тых часоў, якія прадставіў для публікі іх аўтар Анджэй Будэк
 
RU Витрина свободы. Выставка, посвященная
парламентским выборам 4 июня 1989 года
4 июня 1989 года — необыкновенно важная дата. В этот день прошли первые частично свободные выборы в Сейм и Сенат, закончившиеся победой „Солидарности”. Эта победа не только положила начало новой эпохе в новейшей истории Польши,
но и повлияла на процесс падения коммунистических режимов в других странах
Центрально-Восточной Европы. Весной того памятного года в кафе „Сюрприз”, окруженном архитектурой в стиле соцреализм, размещался Варшавский гражданский комитет „Солидарность”. Именно это место под адресу площадь Конституции 6 стало одним из тех, где жители столицы узнавали результаты тех судьбоносных выборов. Пользуясь этим историческим соседством, мы бы хотели с помощью фотографий, сделанных в том самом кафе и на близлежащих улицах Средместья, рассказать вам об этом переломном событии 34-летней давности. Представленные на выставке фотографии хранятся в архиве Центра KARTA. Их авторы — Мацей Чарноцкий, Войцех Друщ, Кшиштоф Фрыдрых и Анна Петушко. Своеобразным дополнением стали два современных предвыборных плаката, предоставленные их создателем — Анджеем Будком. 
 
Skip to content