Cykl polsko-ukraińskich spotkań „Wspólne sprawy”

23 maja w godzinach 18.00–21.00 serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji pt. „Doświadczenia wojny”, która odbędzie się na na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie (tył budynku, wejście od ulicy Sewerynów lub przez Pasaż Arnolda Szyfmana od ul. Kazimierza Karasia 2). 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dyskusja odbędzie się w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język ukraiński.

Trauma II wojny światowej naznaczyła całą powojenną polską i ukraińską historię. Długotrwałe wymuszone przez komunistyczną opresję przemilczenie doświadczeń wojennych pogłębiało tę traumę. Jednym ze szczególnie bolesnych problemów były czystki etniczne, zarówno te dokonane w trakcie wojny, jak i te powojenne, w tym także masowe przymusowe przesiedlenia, które pozbawiły domów i środków do życia miliony dawnych obywateli Rzeczypospolitej narodowości polskiej i ukraińskiej. Symbolem tych traum jest miejsce, jakie zajmują w dzisiejszej pamięci historycznej Polaków masowe mordy ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944, Ukraińców zaś – Akcja Wisła 1947 roku. W toczących się od kilkudziesięciu lat dyskusjach i sporach, niekiedy bardzo ostrych, często brakuje świadomości, że ramy interpretacyjne tworzone przez skonfliktowane narracje narodowe uniemożliwiają dostrzeżenie szerszego kontekstu tych tragicznych wydarzeń, a zatem zrozumienie ich istoty. Uczestnicy debat i sporów rzadko pamiętają o wpływie propagandy – tej z okresu wojennego i tej powojennej, komunistycznej – na interpretację tragicznych wydarzeń.

Do dyskusji o wojennych doświadczeniach Polaków i Ukraińców zaproszeni zostali prof. Jarosław Hrycak, prof. Grzegorz Motyka, reżyserka Svitlana Oleshko i prof. Rafał Wnuk. Spotkanie poprowadzi: prof. Ola Hnatiuk.


Dyskusja odbędzie się w ramach polsko-ukraińskich spotkań „Wspólne sprawy”, które organizują wspólnie Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w WarszawieOśrodek KARTAUkraiński Dom i Związek Ukraińców w Polsce.

W cyklu spotkań chcemy przez pryzmat historii przyjrzeć się teraźniejszości i spróbować wysnuć wnioski dla przyszłości, tak by jak najprędzej móc mówić o prawdziwym partnerstwie, a nie, jak dawniej, o Polsce jako „adwokacie”, a Ukrainie jako „kliencie”; o dialogu, a nie – w najlepszym razie – o asymetrii dwóch narracji; o wspólnej przyszłości w bezpiecznej Europie i bezpiecznym świecie, a nie o walce „za naszą i waszą wolność”. Tę wspólną przyszłość tworzymy tu i teraz. Chcemy, żeby ukraińska obecność w Polsce była postrzegana nie jako wyzwanie, a jako szansa na lepszą przyszłość obu naszych narodów.

W wyniku spotkań powstanie list-apel o solidarność polsko-ukraińską i zamknięcie wzajemnych rachunków historycznych.

Harmonogram spotkań:

  • 12 kwietnia 2023, 18.00–21.00 „Drogi do niepodległości”
  • 23 maja 2023, 18.00–21.00 „Doświadczenie wojny”
  • 14 czerwca 2023, 17.00–21.00 „Kongres solidarności polsko-ukraińskiej”

Zapraszamy serdecznie!

W imieniu Organizatorów,
Zespół Ośrodka KARTA

Wydarzenie na Facebooku

Do pobrania:

Plakat – drugie spotkanie
Plakat – cały cykl

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content